The “Pamięć i Przyszłość” Centre in Wrocław, Poland has the pleasure to invite applications for the Western and Northern Territories Network Scholarship for young researchers from outside Poland. The scholarship is aimed at people who are conducting research abroad in a topic related to the past and present of those territories attached to Poland in 1945. Residence in one of the cities of the Western and Northern Territories Network will enable the recipient to access documents from the archives in Opole, Olsztyn, Szczecin, Wrocław, and Poznań and also gain familiarity with the state of Polish research in this area.

Detailed information about the scholarship and guidelines for applications and the realization of the scholarship are on the website: http://www.zajezdnia.org/

Applications should be submitted to arrive by 31 March 2017.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia otwiera nabór wniosków na Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla młodych badaczy spoza Polski. Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i realizacji znajdują się na stronie internetowej:
http://www.zajezdnia.org/

Nabór trwa do 31 marca 2017 r.